İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 • Eğitim Planı hazırlamak

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Alt işverenlerin isg ile ilgili denetimini yaparak asıl işverene rapor sunmak

 • Risk Değerlendirmesi yapmak

 • Acil Durum Planı hazırlamak

 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanmasına yardımcı olmak

 • İç Yönetmelik hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Çalışma talimatları hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

 • Elektrik Tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek