İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

“OSGB mizde işe giriş esnasında İSG Temel Eğitimi verilebildiği gibi, Anlaşmalı Firmalarımıza İSG Kanunu çerçevesinde gerekli eğitimler
firmalarında verilmektedir. Verilen bu eğitimlerin sonunda yapılan ölçme değerlendirme sonrası başarılı olanlara katılım belgeleri verilmektedir.”

      İlk Yardım Eğitimleri

   Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır. katılımcıların iki sınav hakkı vardır.

   Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara İlk Yardım Merkezi T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kişiye özel ilk yardımcı kimlik kartı verilecektir. İl Sağlık müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır.
Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

      İlk Yardımcı ve Hijyen Eğitimleri 

  • Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi
  • Hijyen Eğitim

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 

 1. İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçları


 8.  Parlama, patlama ve yangından korunma 17.  Meslek hastalıklarının sebepleri
 2.  İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçları


 10.  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri 18.  Şantiyeye güvenli giriş ve çıkış
 3.  Seyyar merdiven, iskele kullanımı ve standartları


 11.  Yüksekte çalışma ve güvenlik önlemleri 19.  El aletlerinin güvenli kullanımı
 4.  İş makineleri ile çalışma ve trafik düzenlenmesi


 12.  Vinç ile yük taşıma ve çevre güvenliği 20.  Güvenlik ve sağlık işaretleri
 5.  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri


 13.  Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri 21.  Ekranlı araçlarda çalışma
 6.  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri


 14.  Kişisel koruyucu donanım kullanımı 22.  İşyeri temizliği ve düzeni
 7.  Çalışma mevzuatı yasal hak ve yükümlülükler


 15.  Kaynak işlerinde güvenlik tedbirleri 23.  Elle kaldırma ve taşıma
 8.  Yapı işleri tehlikeleri ve güvenlik önlemleri


 16.  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 24.  Tahliye ve kurtarma