RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ZORUNLU RİSK ANALİZİ YAPTIRDINIZ MI?

6331 göre Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 göre bizden tüm işyerlerinde? risk değerlendirmesi / risk analizi? yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Cezalar denetimin yapıldığı için ay için kesilmeyecek, yasanın yoluyla yapacağından gireceğimizden itibaren kesilecektir.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilir tehlikelerin yönetimi ve kontrol önlemlerinin belirlenebilmesi, bazı alanlarda yapılması gerekenler “olarak adlandırılan Risk Analizi ve Acil Durum Planı içerisinde tüm işyerlerinin hazırlanması gerekir. (Madde 10)

İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu doldurmak, sorumluların şartlarını ortadan kaldırmıyor, gerekli olduklarının olması hayati önem taşıyor.

Risk Analizleri; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının Risk Analizi? ile ilgili madde toplama bilgileriinize göre.
Risk analizi, kontrol, ölçüm ve araştırma

MADDE 10- (1)

İşveren, iş güvenliği ve güvenliği yönünden risk yönetimi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Riskli hale getirildi.

a) çalışan risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılabilir iş ekipmanı ve kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika grupları ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, riskten uzaklaştırarak alınacak iş güvenliği ve güvenlik önlemleri ile ilgili teknik donanım veya donanımları hazırlama.
(3) İşyerinde uygulanacak iş güvenliği ve güvenlik önlemleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların
sağlığı ve güvenliği yönünden korunma seviyesiini yükseltecek ve işyerinin idari yapılması aşamasında her kademedeki planlama nitelikte.

MADDE 11- (1)

İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan malzemeler, iş donanımları ve çevre şartnameleri üzerinde mevcut durumları açık
duruma getirme yaklaşımı, değerlendirme ve çalışma ortamını etkileyebilecek çevre durumu ve muhtemel acil durumları yönetilmesi ve çevreyi etkileyici
etkilerini önleyici ve sınırlandırılması mümkündür.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve hazırlama yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil Durumlarla Mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde
bulunan diğer yerlerde gösterilen; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım
donanıma sahip ve bu konuda eğitimli bir personeliniz görevlendirir, araç ve gereçler sağ tarafta eğitim ve tatbikatları
yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlar.
ç) ilk ilk yardım, acil durum işlevi, güvenlik ve çevrela mücadele konularıında, işyeri merkezli kuruluşlarla kuruludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir